Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Święto Wspólnoty

W dniu 18.06. odbyło się Święto Wspólnoty Dom na Skale. Jak co roku zebraliśmy się razem, aby wspólnie się modlić, dziękując za błogosławieństwa jakimi obdarował nas Bóg. Był to też dobry czas na pogłębienie braterskich więzi we Wspólnocie.


Świadectwa:

Podczas czerwcowego Święta Wspólnoty odczułam radość z bycia częścią Wspólnoty Dom na Skale.  Na nowo, bardzo wyraźnie, zobaczyłam, że Pan daje mi misję świadczenia o jego Miłości i i zaprasza do trwania na co dzień przy Nim, jak przyjaciel z przyjacielem. Podczas modlitwy wstawienniczej jeszcze raz przypomniał mi, że jest ze mną, i mogę Mu powierzyć pragnienia swego serca. Chwała Panu za Wspólnotę, za to, że mogę w niej wzrastać w wierze i miłości :)

Marta

Cieszę się, że mogłam ten dzień świętować we Wspólnocie, w jedności z bliskimi mi osobami. Ważnym momentem było dla mnie odnowienie Przymierza oraz przyjęcie do Wspólnoty nowych członków. Doświadczyłam umocnienia na modlitwie. Mogłam ponownie potwierdzić, że chcę nadal trwać i wzrastać w TEJ Wspólnocie na fundamencie, którym jest Chrystus.

Asia