Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Wrocławskie Katechezy Czwartkowe

W ubiegły czwartek – 9 marca – nasza wspólnota uczestniczyła w spotkaniu z cyklu Wrocławskich Katechez Czwartkowych. Katechezy te odbywają się w kolejne czwartki Wielkiego Postu w Bazylice Garnizonowej p.w. św. Elżbiety. To już III sezon tego wydarzenia.

Konferencję, której temat brzmiał „Miłość i odpowiedzialność” wygłosił dr. Jacek Pulikowski. W swoim nauczaniu przedstawił on piękno i harmonię relacji małżeńskiej opartej na relacji z Trójjedynym Bogiem. Jako wzór komunii między małżonkami ukazał komunię między Osobami Boskimi. Uświadomił słuchaczom mądrość Boga Stwórcy, który kobietę uczynił bardziej zdolną do miłości, a mężczyznę ukształtował do odpowiedzialności i powołał ich do małżeństwa, by w relacji małżeńskiej odkrywali pełnię życia, pełnię swego podobieństwa do Boga.

Po konferencji, adorując Jezusa w Najświętszym Sakramencie powierzyliśmy Mu wszystkie małżeństwa, prosząc, by Jego łaska umacniała w nich miłość i wierność.

Konferencji posłuchać można tutaj: http://katechezy.wroclaw.pl/index.php/archiwum/sezon-2017/item/66-jacek-pulikowski-siii