Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Nowa Pięćdziesiątnica - luty 2015 - Wrocław

 

W dniach 6-8 lutego 2015 r. w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej odbył się kurs Nowa Pięćdziesiątnica, który prowadziła ekipa ze Szkoły Nowej Ewangelizacji śś. Apostołów Piotra i Pawła. Wraz z ekipą w kursie uczestniczyło blisko 70 osób. Podczas kursu odkrywaliśmy, że wydarzenie Pięćdziesiątnicy jest dla każdego z nas -  Bóg Ojciec daje nam Ducha Świętego dlatego że pragnie, aby Jezus był uwielbiony. Możemy odpowiadać na to pragnienie, stawiając Jezusa w centrum modlitwy osobistej i wspólnotowej. Podczas kursu mogliśmy zobaczyć, że modlitwa osobista każdego z nas jest fundamentem modlitwy wspólnotowej, a otwarta na Ducha Świętego i Jego charyzmaty wspólnota zwyczajnie nie może nie głosić Jezusa Zmartwychwstałego. 

Chwała Panu, który działał w naszych sercach!

 

Poniżej zamieszczamy kilka świadectw, więcej znajdziesz w dziale Ewangelizacja -> Świadectwa.

Dziękuję Jezusowi, że odkrył przede mną tajemnicę modlitwy z sukcesem, pokazał mi jak się modlić, zachęcił do trwałego uporządkowania modlitwy osobistej, oraz wskazał kierunek i cel funkcjonowania wspólnoty- uwielbienie Jezusa i ogłaszanie kerygmatu innym ludziom.

Ola, 31 lat

 

Pan Bóg pokazał mi, że muszę zmienić swoją modlitwę osobistą, aby być w jedności ze wspólnotą oraz to, że wspólnota spotyka się nie w pierwszej kolejności dla siebie, ale po to, aby wielbić Jezusa i ewangelizować.

Adam, 27 lat

 

Pan potwierdził pragnienie modlitwy uwielbienia we wspólnocie. Na kursie dowiedziałam się od czego zacząć, jak ma wyglądać takie uwielbienie i wierzę, że gdy na kursie spotkało się sześć osób ze wspólnoty, to po to, abyśmy to wprowadziły i wielbiły Pana, a z tego wynikną inne dzieła.

Małgorzata, 41 lat

 

Zrozumiałam jak ważna jest modlitwa osobista, jej forma. Pan Jezus wskazał mi właściwą drogę, którą powinnam iść, zapewnił mnie po raz kolejny, że jestem Jego dzieckiem umiłowanym i wybranym. Pan Jezus zaprosił mnie do ewangelizacji wśród najbliższych (rodzina, praca, znajomi).

Beata, 42 lata