Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Kurs Jezus w 4 Ewangeliach

W dniach 7-11 listopada 2014 przeżywaliśmy kurs Jezus w 4 Ewangeliach. Kurs odbył się pocysterskim zespole klasztornym w Henrykowie i zgromadził blisko 70 osób. Organizatorem kursu była nasza SNE śś Piotra i Pawła z Wrocławia.

Był to czas poznawania Jezusa i osobistego spotkania z Nim dzięki czterem ewangelistom: Mateuszowi, Markowi, Łukaszowi i Janowi. Wielu z nas doświadczyło szczególnej obecności i miłości Jezusa, który zaprosił każdego z nas do jeszcze większej bliskości ze sobą i gorliwości w głoszeniu Jego samego innym ludziom.

Ten kurs był też pięknym doświadczeniem pracy w ekipie utworzonej przy współpracy kliku szkół SNE. Mogliśmy pracować razem ze szkołami SNE z Gliwic, Bytomia, Gubina, Nowej Karczmy, Gdańska oraz Galilei z Poznania. Doświadczyliśmy tego jak Jezus z ludzi tak bardzo różnych tworzy niesamowity zespół posługujący w wielkiej jedności.

  
  

 Świadectwa uczestników kursu tutaj.