Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Zakwaterowanie

Wszystkie kursy odbywające się we Wrocławiu bądź Żernikach Wrocławskich są bez noclegów. Ze względu na pojawiające się pytania o możliwość zakwaterowania we Wrocławiu, poniżej podajemy namiary na zakony żeńskie, które przyjmują gości w swoje progi. Szkoła nie jest z nimi w żaden sposób związana i nie pośredniczy w rezerwacji noclegów. Standard pokoi jest bardzo różny, należy pamiętać, że to nie są hotele, tylko domy zakonne - niemniej jedak dzięki temu nie cena nie jest wysoka.

Wszystkie 3 zakony mieszczą się w ścisłym centrum miasta, bardzo blisko Katedralnej 4, gdzie prowadzimy większość kursów. Jeżeli kurs odbywa się w innym miejscu, należy uwzględnić konieczność dojazdów. 

 

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame 

Dom Zakonny
ul. Św. Marcina 12
50-327 Wrocław
kontakt: tel. 509 265 098
 

Siostry Boromeuszki

ul. Rydygiera 22-28;
50-249 Wrocław
kontakt: tel. 71 321 05 65
 

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej

Pl. Bpa Nankiera 16
50-140 Wrocław
tel. (71) 343-86-56; (71) 343-86-57